Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vysvětlení pojmů

Zde se můžete seznámit s pojmy používanými na tomto webu. Pro bližší informace můžete využít následující odkazy:

http://www.roska-bm.cz/clanky/rs---roztrousena-skleroza/nemoc/

http://www.roska-bm.cz/clanky/rs---roztrousena-skleroza/lecba/

http://www.roska-bm.cz/clanky/sponzoring-a-partnerstvi/proc-nas-podporovat.html

http://www.roska-bm.cz/clanky/cinnost/

Roztroušená skleróza (RS) je zánětlivé autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy. Nejčastěji postihuje lidi v produktivním věku (20  - 40 let), ženy častěji než muže. V současné době není vyléčitelná. Podle průběhu rozeznáváme základní formy: klinicky izolovaný syndrom, relaps-remitentní, sekundárně progresívní, primárně progresívní, relabující progresívní.

Centrální nervová soustava zahrnuje mozek a míchu. Skládá se z bílé a šedé hmoty.

Šedá hmota se skládá z velkého množství převážně nemyelinizovaných nervových buněk - neuronů.

Bílá hmota se nachází pod šedou hmotou (mozkovou kůrou) a obsahuje především neuroglie a axony.

Ataka (relaps) RS je akutní vzplanutí choroby, které přetrvává nejméně 24 hodin.

Remise je stav bez příznaků, kdy je nemoc ovšem v těle stále přítomna.

Plaky jsou zjizvená ložiska převážně v bílé hmotě.

Neurologické příznaky RS mohou zahrnovat širokou škálu potíží a symptomů, od změn v citlivosti jako jsou hypestezie a parestezie, svalová slabost, svalové křeče, pohybové obtíže, obtíže s koordinací a rovnováhou (ataxie), problémy s řečí (dysartrie) nebo polykáním (dysfagie), zrakové problémy (nystagmusoptická neuritidadiplopie), únava, akutní nebo chronické bolesti, močový měchýř a střevní potíže. Mezi běžné symptomy patří rovněž kognitivní poruchy různého stupně a emocionální příznaky, deprese či nestabilní nálada. Hlavním objektivním měřítkem progrese postižení a závažnosti příznaků je Kurtzkeho stupnice postižení známá též jako EDSS.

ZDE si můžete stáhnout podrobnější rozbor EDSS.

Vysvětlení pojmů při podávání léků:

p.o. ústy (per os)

s.c. podkožně (subkutánně)

i.m. do svalu (intramuskulárně)

i.v. do žíly (intravenózně)

s.l. pod jazyk (sub linguam)