Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školení o státních dotacích

6. 11. 2013

 

Školení   ROSKY v Praze   17. 10. 2013           za Brno–město Vlasta Blatná 
   vedla   Mgr. Daniela Bláhová, předseda organizace Rosky Praha
 
od 1.1.2014   ČSSZ    – oznamování jen elektronicky, pokud používáte včas si zařídit                                        elektronický podpis (nejlépe na poště) nebo datovou schránku
Z dohod se odvádí sociální a zdravotní pojištění – jen nad Kč 10 000,– což většina nemá
Přiznání z daně darovací – neziskovky – odesílat   2x ročně – zkontrolovat zda děláte
Vyúčtování rekondic apod. – posílat na Unii do 1 měsíce pokud jste již obdrželi dotace, jinak po obdržení dotací, vše do 15. 12. 2013. Nahlašování změn na email kristaf@roska.eu a karelh@roska.eu
 
Nejčastější závady
Špatný počet účastníků (nedodržení příslibu, může být více ne však méně), chybějící lékařská doporučení na všechny akce, které jsou dotovány ze SD,
Neplacení garantům  – dohody 1, 2, 3 musí být VŽDY vyúčtováno (možnost proplatit až v prosinci naráz) ale vždy předběžně napsat do vyúčtování SD
Nemusí se vyplatit celá částka OON ze státní dotace
Dodržet 60% , 70 % celkových nákladů
Počet účastníků nesmí být menší než je na příslibu – ihned volat a žádat o úpravu a vrátit dotace
 
Dohody – zkontrolovat , jak máme napsáno ……bude vyplaceno po ukončení akce apod.
Dodat AŽ DOJDOU DOTACE   … termín nelze dodržet např. u reko v březnu
U dohod – i starobní  důchodci musí mít 15% daň
                – invalidní musí mít podepsané Prohlášení k dani   – daň nemá
Odpočty daní – ZTP – pošle  paní Bláhová mejlíkem
Slevy na dani na osobu – neplatí pro starobní důchodce, pro ně platí jen odpočet na ZTP/P
Pro invalidní důchodce platí veškeré slevy jako pro lidi bez jakéhokoliv důchodu + slevy na invaliditu 1., 2., 3. stupně a ZTP/P 
 
STÁTNÍ   DOTACE   může čerpat jen člen RS nebo doprovod osoby s RS,  která je držitelem průkazu ZTP/P
 
Přihlášky na akce a lékařské doporučení – možno každé zvlášť nebo dle Prahy, Ostravy
Vypsat všechny akce na rok 2014 – rekondice, plavání, přednášky, cvičení, hippoterapie a jiné. A u toho lékařské doporučení ….. Souhlas …osobní údaje…čestné prohlášení –dotované dny
HODNOCENÍ   – stručně, kdo vedl, cvičil, hlavní akce, ostatní až do kronik nebo článků
PŘEDNÁŠKY   –   dodržovat Kč 300,– / hod.   – musí souhlasit počet odpracovaných hodin
 
NA KAŽDÝ ROK   zpracovat   svoji  SMĚRNICI a sem dát vše !!!
Pokud cvičitel nebo vedoucí rekondice se vzdá dohody nemusí platit pobyt – zbytečně daň
Je možno proplatit telefony   služební mobil (ofocené faktury, pokud neplatí přímo organizace) nebo čestné prohlášení – vypsat datum číslo, důvod, tarif, provolané minuty, počet sms
 
 
 
 
Doprava na akce
CESTOVNÍ PŘÍKAZ   – např. školení Praha, jízdenky a k tomu důvod cesty, zpráva
Proplacení aut – jen na tiskopis Žádost o příspěvek na použití os. auta, stanovit kolik na km, u CP by se musela platit silniční daň, ofotit technické průkazy, pojištění aut apod.– účtuje se jinak
 
PLAVÁNÍ  – stanovit poplatek , např. 20,– na Merhautové, to stejné i u plavenek (plavenka za Kč 50,– … proplatí se jen Kč 30,–)
CVIČENÍ – stejný poplatek pro členy a doprovod – doprovod na cvičení se nezapočítává do
SD, nečerpá SD na cvičení a ani se nevykazuje do seznamu, pokud ano musí být nad počet lidí hrazených SD
Nečlen – nemůže čerpat státní dotaci – poplatek, ve výši skutečných nákladů
Chodí–li někdo dlouhodobě cvičit – bud se stane členem a zaplatí členský příspěvek, (je pak na Vás, že mu zaplatíte zbytek, nebo si zaplatí skutečné náklady)
Nebo platí skutečné náklady a je v seznamu
Nebo se do seznamu nedává  poplatek Kč např. 400,– se účtuje jako sponzorský dar – jen mimořádně
 
Členský příspěvek – většina má max. Kč 150,––/povinnost člena/ , možno seznam příznivců
Rekondice – možno stanovit na den 300,– cizí účastník 500,–   (bez dotace Kč 200.–).
Cizí účastník si hradí skutečné náklady, pokud ho Roska nechce sponzorovat, může být napsán v seznamu za rekondici, ale nad rámec počtu dotovaných lidí s RS + doprovodů ZTP/P
Tombola – nelze (musí být povolení sbírky od úřadu),  jen sponzorský dar – nejlépe 1 člen,
je možno využít na odpočty daní pro osobu, která dar na sebe napíše, vždy v ročním zúčtování daní. Musíte ale vystavit dané osobě potvrzení o přijetí daru – pro fyzické osoby.
Toto potvrzení se vydává pro možnost odečtení hodnoty poskytnutého daru od základu daně dle ustanovení §15 odst. 1, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Pro právnické se sepisuje darovací smlouva, pokud jen potvrzení tak tam musí být uveden  
§ 20 odst. 8, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.