Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oslavy Světového dne RS + 15. výročí Rosky Brno-město

4. 8. 2010

 

Světový Den pro roztroušenou sklerózu a 15.výročí založení občanského sdružení Roska Brno– město

 

Dne 26.května 2010 proběhlo pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška na Cyrilometodějské škole Lerchova 63 a 65 v Brně setkání pacientů s diagnózou roztroušená skleróza, jejich příbuzných a přátel i veřejnosti, která měla možnost dovědět se blíže o této nemoci, která je i v současnosti stále ještě obklopena řadou mýtů a polopravd.


Program byl zahájen v 15:00 hodin úvodem, ve kterém promluvila o historii Rosky Brno – město předsedkyně RNDr. Kamila Neplechová, které byl poté předán dort k 15. jubileu. Přítomné pozdravili starosta městské části Brno – střed Mgr. Libor Šťástka a ředitel školy Mgr. Zdeněk Strašák. Navštívila nás RNDr. Lenka Grycová z firmy Aromatica, která si kromě besedy o zdravém životním stylu připravila i prodejní stánek s bylinnými produkty. Následovala přednáška neuroložky MUDr. Yvonne Benešové o nemoci RS a o různých a zatím vyzkoušených léčebných metodách tohoto onemocnění. Celým odpolednem v přednáškovém sále provázela Mgr. Inka Losseff


Během odpoledne bylo možné prohlédnout  si rukodělné výrobky členů Rosky a fotografie z jejich akcí, navštívit výtvarnou dílnu a potěšit se vlastním výrobkem vytvořeným pod vedením zkušené a laskavé sestry Markéty a nebo si vyzkoušet rehabilitační cvičení s relaxací pod vedením vyškolených cvičitelek Rosky,  a zajít si na občerstvení. K dispozici byly k zakoupení knihy s touto tématikou, DVD a  pomůcky Zdarma si mohl každý vzít edukační brožury, časopisy Roska a propagační letáky. Závěrem vystoupila hudební kapela Nenucený výsek, která potěšila repertoárem a zpěvem nejednoho posluchače.


Poděkování patří členům organizace Roska, především PaedDr. Marii Holíkové, která se s energií sobě vlastní ujala celé organizace akce, Martině Šponerové, Janě Drtilové, Majce Kašparové, Katce Pišanové, Janě Dočekalové, Jitce Navrátilové a Broně Medunové, dále klubu Soroptimist International, jehož členky pomáhaly s pořadatelskou službou, a především sponzorům – Klubu Soroptimist International, JUDr. Evě Čiernikové, Martině Hejtmánkové, Martinu Kubáčkovi.

 

Jelikož Světový den RS byl vyhlášen teprve v r. 2009, konala se tato akce v Brně poprvé a doufáme, že se v příštích letech stane tradicí.

 

 

Katka Pišanová, Kamila Neplechová