Jdi na obsah Jdi na menu
 


klubové setkání prosinec 2013

10. 1. 2014

 

 
 
Zápis z klubového setkání Rosky Brno – město
 
Hospůdka u fotbalového hřiště u Dočekalů Bosonohy                                    11. prosince 2013
Přítomni: 34 členů, 4 hosté
 
Pozdravy od kamarádů
Hanka Kusynová, Anička Odehnalová, Bourkovi, Radka Keršnerová, Pavel Souček, Věra Kadaňková a mnozí další z různých důvodů nepřijeli, ale pozdravují.
Majka Kašparová – přání k životnímu jubileu našim kamarádům – všem jubilantům minulým i budoucím přejeme pevné zdraví, radost a pohodu letos i v novém roce
 
Co se událo v poslední době
3. 12. bylo zatím poslední plavání na Merhautové, zahájení v roce 2014 bude upřesněno 
4. 12. na Srbské 53 rukodělky – výroba vánočních svícnů, výborová schůze.                             Míša Škrháková se zúčastní prodejní akce – svícny, výrobky                                             
                      
Dnešní program
Předvánoční přátelské setkání
Děkujeme všem, kteří přinesli různé, dobré občerstvení. Sice jsme slíbili, že ti, co donesou něco sladkého, slaného, kyselého budou pochváleni, ale bylo vás tolik, tak nebudeme vypisovat – pochvalte se sami.
Děkujeme hlavně manželům Janičce a Milošovi Dočekalovým za přípravu řízečků a jiného občerstvení. V kuchyni se snažila Vlastička Adamová.
A protože se všichni čerti a Mikuláši nestačili vrátit – tak jsme ještě za písničku či básničku dostali oplatek a mandarinku.
Účastníci kursu angličtiny přivítali mezi sebou svoji lektorku a vypadalo to, že se již domluví. Tady díky hlavně Maji Holíkové za zajištění lektorky.
Děkujeme celému výboru za zajištění všech akcí, zejména předsedkyni Kamile Neplechové, cvičitelkám Janě Dočekalové a Marii Kašparové, za evidenci členů Aničce Odehnalové, lektorce rukodělek Míši Škrhákové, kronikářce Martině Šponerové a všem ostatním, bez nichž by se tolik akcí nemohlo uskutečnit.
Sponzorům děkujeme průběžně – budou uvedeni v závěrečné zprávě za rok 2013 a na stránkách Rosky. Novoroční přání posílá Marie Kašparová. – stejně jako jubilantům.
A tak jsme se společně bavili až do večera a popřáli jsme si hlavně zdraví, pohodu o vánočních svátcích a šťastné vykročení do nového roku.
      
Co připravujeme
Kurs angličtiny – pokračuje  dle domluvy s lektorkou
Trénování paměti – v pátky zatím pokračují někteří soukromým sezením
 
Cvičení na židlích –   zatím poslední 12.12.2013
Cvičení na Hybešové – zahájení v roce 2014 upřesní cvičitelky
Rekondice a další akce v roce 2014 jsou uvedeny na Přihlášce. Kdo ji ještě nedostal, je možno stáhnout si ze stránek Rosky Brno–město, vyzvednout v MS centru na Srbské nebo při klubovém setkání. Návrhy na akce jiné …(o co máte zájem) můžete posílat průběžně.
 
Další klubové setkání – vždy 2. středu v měsíci, v lednu tedy středa 8.ledna 2014 opět v Občanském klubu na Hybešové 65a  od 15 hod. (cukroví možno s sebou).
Přihlášku na akce s lékařským potvrzením na rok 2014 se snažte společně s úhradou členského příspěvku ve výši Kč 200,– odevzdat během I. čtvrtletí 2014.
Ti, co chodí cvičit musí mít platné lék.potvrzení již v lednu (nové nebo z roku 2013).
 
Zapsala Vlasta Blatná