Jdi na obsah Jdi na menu
 


klubové setkání duben 2014

20. 5. 2014

 

ZÁPIS Z KLUBOVÉHO  SETKÁNÍ – VÝROČNÍ SCHŮZE
Občanský klub Hybešova 65a, 9. dubna  2014
Přítomno: 42 členů, 1 host
 
Program
Pozdravy od kamarádů, přání jubilantům
Pozdrav posílají Katka Pišanová, Radka Keršnerová, Jarka Všetulová, Alena Banovská a další
Majka Kašparová – během března bylo hodně narozenin, ale žádné kulaté.
Dnes jsme popřáli i zazpívali k 88. narozeninám Jirkovi Fabíkovi, který dostal i upomínkové tričko – už se těšíme za 2 roky na 90!, a Věrce Kadaňkové, která přinesla pochoutky ze zabíjačky.
 
Další program
Hlavním bodem programu byla výroční schůze pod vedením předsedkyně Kamily Neplechové. Shrnutí činnosti za rok 2013:
2. – 8. 6. 2013 hotel Kadlcův mlýn, Brno–Líšeň. Za podpory Unie Roska, a MČ Brno–Líšeň 7. – 13. 9. 2013 BVV Zubří. Za podpory Unie Roska, MČ Brno–Královo Pole a Brno – střed.
14. – 17. 11. 2013 Agrocentrum Ohrada Vísky u Letovic. Za podpory Unie Roska, MČ Brno–Řečkovice a Brno – Komín.
Pravidelné rehabilitační cvičení – cvičíme 1 hodinu (16:30 – 17:30), cvičí Jana Dočekalová, Majka Kašparová. Za podpory Unie Roska, Nadace Zdraví pro Moravu. Středisko služeb školám Hybešova 15. Platba od loňského roku 300 Kč
Rehabilitační plavání – vede Katka Pišanová. Za podpory Unie Roska. SZŠ Merhautova 15. Platba v loňském roce 20 Kč.
Arteterapie – středy po domluvě v MS centru Srbská 53, vede Míša Škrháková
Přednášky – za podpory Unie Roska
PhDr. Leoš Spáčil (JmKRZP) – novinky v sociální oblasti pro rok 2013 (s – karty atd.).
MUDr. Michal Dufek (FN USA)
Přednášky – za podpory Biogen Idec a Medtronic
MUDr. Yvonne Benešová, MUDr. Petra Praksová (FN Bohunice)
Prof. MUDr. Martin Bareš (FN USA)
Další akce:
Květen – účast na 21. Abilympiádě v Pardubicích – Kamila Neplechová, Katka Pišanová, Ivana Vývodová.
Účast na Světovém dni RS v Klimkovicích – mnoho členů, protože byli právě v lázních
Září – přednáška kriminalisty Vladimíra Matouška
Září – prosinec – cvičení na židlích – vedla Jiřina Pelikánová
 
Hospodářka Vlasta Blatná přednesla finanční zprávu za rok 2013. Znovu byla oslovena členská základna ohledně oslovování možných sponzorů. Maja Holíková a Majka Kašparová se účastní brněnského Klubu fundraiserů, věříme, že tam načerpají vydatné a užitečné znalosti, které pak v praxi zúročí.
 
Dále byly oznámeny změny ve výboru: ze zdravotních a rodinných důvodů ke konci roku odstupuje účetní Eva Durkáčová, novou účetní bude Miluška Orálková. Protože nechce být členem výboru, kooptuje výbor M. Holíkovou.
Zároveň dochází ke změně garantů: 2% garant bude M. Orálková, 1% garant K. Neplechová, revizní garant bude J. Musilová.
Předsedkyně oznámila, že získala chráněné pracovní místo od ÚP.
 
Co připravujeme
 
Akce Rosky Brno – město
Rekondiční pobyty:
29. 6. – 5. 7. 2014 Vyhlídka Češkovice u Blanska – podpora Unie Roska, MČ Brno – Líšeň,
15. – 21. 9. 2014 RS Zubří – podpora Unie Roska, MČ Brno – střed, žádáno u MČ Brno – Královo Pole, (MMB nedá nic).
13. – 16. 11. 2014 DS Březejc – podpora Unie Roska, MČ Brno – Řečkovice
Cvičení – každé pondělí 16:30 – 17:30, platba 300 Kč/rok
Plavání – každé úterý 15:30 – 16:30, platba 20 Kč/hodina
Arteterapie – každá středa dle domluvy (Vlasta připomene přihlásit účast), platba 20 Kč
Angličtina – každé pondělí na Srbské – platba 20 Kč
Cvičení na židlích – do konce dubna čtvrtek 10:00 – 11:00 Hybešova 65a
 
Akce Unie Roska:
Světový den RS – akce:
21. 5. 2014 Světový den RS – Klimkovice. 15:00 – 17:00 odborný program, od 18:00 společenský večer
Národní den RS – akce:
21. 6. 2014 – Konference v Praze – IKEM
Další akce:
23. – 24. 5. 2014 – Bambiriáda Ivančice (přehlídka neziskových organizací – Majka, Vlasta)
24. – 25. 5. 2014 – Abilympiáda Pardubice (Kamila Neplechová, Ivana Vývodová, Katka Pišanová, Míša Škrháková)
 
Děkujeme těm, kteří již přinesli lékařské potvrzení, je součástí Přihlášky na všechny akce, přečtěte pozorně celé a zaškrtněte o co máte zájem, popř. tam napište i vaše nápady a podněty.
 
Dále děkujeme těm co mají již zaplaceny členské příspěvky – 200 Kč / rok. Evidenci vzorně vede Anička Odehnalová.
Kronika – měli jsme možnost si prohlédnout naši kroniku, kterou dělá Martina Šponerová.
Články o nás – Majka Kašparová připravila výběr článků z časopisů ROSKA – na 20. výročí
Sponzoři a dotace – máte–li vhodné tipy, kam žádosti poslat – sdělte, nejlepší je osobní doporučení.  
Parkinsoniáda – koná se 2. 8. 2014 v Dubňanech, jsme spolu s Roskou Kyjov pozváni k účasti – jedná se o sportovní disciplíny. Zájemci se hlaste u Majky Kašparové.
 
Diskuse
 
Orálková: příští měsíc klubové setkání – přednáška Ing. Coufala na téma „Stáří“ – projektor zajistí Orálková nebo Škrháková, plátno není třeba
Kapounek: zjistí kontakt na sponzora (Siemens)
Blatná: nutno zapojit více členů na získávání kontaktních adres, případných sponzorů. Připomněla čtvrteční cvičení na židlích. Sběr víček – odevzdány už na 2 akce v Dětské nemocnici.
Orálek: návrh požádat o snížení nebo odpuštění nájmu na Srbské. Je již domluveno (Kašparová) předběžně v r. 2015 jedna čtvrtletní platba.
Dočekalová: osloví herce Václava Svobodu, zda by mohl být „patronem“ naší organizace
Neplechová: poděkování Martině za kroniku, Ivě Vývodové za zpracování kroniky do elektronické podoby, Majce za výstřižkovou knihu…
 
 
Zapsala Vlasta Blatná                                                              Kamila Neplechová, předsedkyně