Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výkonného výboru - únor 2011

21. 3. 2011

 

Zápis z jednání výkonného výboru a revizní komise Rosky Brno–město konané ve dnech 21. 2. 2011 v MS centru Srbská 53 a 23. 2. 2010 v ZŠ Lerchova 65 v Brně
 
 
Přítomni:
Výkonný výbor (V.v.) –   RNDr. K. Neplechová, M. Kašparová, MUDr. B. Medunová, K. Pišanová, PaedDr. M. Holíková – skype
Revizní komise (R.k.)   –   V. Blatná, Ing. E. Durkáčová
 
Omluveni: Z. Nováček, M. Šponerová, J. Dočekalová, Mgr. J. Navrátilová
 

 

 
1.      Výkonný výbor udělil RNDr. K.Neplechové napomenutí za porušení pracovních povinností. RNDr. K. Neplechová neodeslala UNII Roska v ČR ukončené vyúčtování rekondičních pobytů za měsíc červen 2010 a září 2010. Dále napomenutí za nevypracované celoroční vyúčtování za akce cvičení, plavání, odborné přednášky, Nadaci Zdraví pro Moravu, MMB, ÚMČ Líšni, Královo Pole 2010.
2.     Výkonný výbor ukládá PaedDr. M. Holíkové sledovat dodržování TERMÍNU k vyúčtování všech akcí dotovaných SD a JD. Dále kopírovat a zakládat všechny kopie darovacích smluv a smluv k dotacím ÚMČ a nadací.
3.      V. v. bere na vědomí sdělení Vlasty Blatné o postupu organizační práce ve sdružení Roska Brno–město a v kanceláři MS centra Roska na Srbské 53. Do příštího setkání v.v. založí v kanceláři harmonogram administrativní pošty.
4.      V. v. ukládá MUDr. B. Medunové, aby zajistila správnost finančních údajů v pokladně s údaji výdajových a příjmových dokladů pro účetní Ing. E. Durkáčovou. Dále ukládá dohled nad správností údajů revizorce V. Blatné.
5.      V. v. bere na vědomí, že pokud nebude účastník rekondice mít uhrazen členský příspěvek za příslušný rok, bude platba rekondice navýšena o 15% Kč. Toto bude zahrnuto do vnitřních směrnic.

 

 

     

 

6.  V. v. ukládá RNDr. K. Neplechové zajistit generální plnou moc pro ekonomku, Ing. E. Durkáčovou k vyřizování na finančním úřadě. Dále udělit a sepsat plnou moc k podpisu za statutárního zástupce na darovací smlouvy a všech darů pro Rosku Brno.

7.  V.v. bere na vědomí, že celkové vyúčtování hospodaření za rok 2010 vypracuje RNDr. K. Neplechová a s Ing. E. Durkáčovou doplní finanční zprávu o region. organizaci. Přílohu s finanční zprávou ODEŠLE podepsanou a orazítkovanou na UNII ROSKA v ČR, dále předloží na příští schůzce V. v. Roska Brno – město.

8.   V. v. ukládá M. Kašparové vždy vést zápisy ze zasedání výkonného výboru a doplnit vnitřní SMĚRNICE , odsouhlasených na v.v.údajů a návrhů k činnosti a provozu o.s. Roska Brno – město.

9.      Členové V. v. navrhují, aby se zasedání v.v. konala pravidelně, ne jen 2x do roka. Navrhují interval 1x za dva měsíce – POKAŽDÉ před pořádáním určité akce!

10.     V.v. ukládá RNDr. K.Neplechové vypracovat přehlednou tabuli, se jmény osob  v. v. ,  kteří budou za určitou AKCI odpovědni a zapsat termín dodržení.

 
 Za výkonný výbor                                 Marie Kašparová