Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výkonného výboru - listopad 2012

19. 3. 2013

 

Zápis z revizní kontroly o.s. Roska Brno–město dne 29.11.2012
 
Přítomni:
Členové v. v.: Marie Kašparová, RNDr. Kamila Neplechová, Mgr. Jitka Navrátilová, Kateřina Pišanová, Anna Odehnalová
Samostatný revizor o.s. Roska Brno–město: Vlasta Blatná
Revizní komise Unie Roska v ČR: Mgr. Daniela Bláhová, Jarmila Všetulová
 
 
Věc: hospodaření a vyúčtování SD a Dotací z Unie Roska, České MS společnost
 
Připravené materiály ke zkontrolování:
Vnitřní směrnice r. 2012
Zápis z výroční schůze r. 2012
Přihlášky na rekondiční pobyty – celkem 2 v r. 2011 a 3 v r. 2012
Lékařská doporučení r. 2011 a 2012 (hlavně osob, které se zúčastnily rekondic)
Dohody o provedení práce (DPP) z uskutečněných rekondic, cvičení, plavání, odborných přednášek
Odměny – OON z rekondic – přílohy č. 7, 9, 10(Seznam), 11 (Hodnocení)
 
SEZNAMY účastníků napsané a podepsané na všechny akce!!
Na přihlášky napsat dodatky:
„Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů pro účely Rosky Brno–město, dle zákona č.101/2000 Sb.“.
„Souhlasím s uveřejňováním fotografií a videozáznamů pro propagaci Roska v ČR“.
Nemusíme psát do příloh č.7 a uvádět, od koho jsme získali dotace (dolů na prázdné místo nebo dozadu na fakturu).
Od r. 2007 je oprava přílohy DOPP č.7 „dle paragrafu 75“!!!
 
Doporučit účetní Ing. Evě Durkáčové, poznamenávat v účetnictví např.příloha č. 7 označení dokladů např: Bank/B2012/11
Do plavání v př č….7? neúčtovat za 2 měsíce internety, ale hlavně cesťáky, nájem bazénu
DO VNITŘNÍCH SMĚRNIC zisk z tomboly napsat  – uvádět do účetnictví „Příspěvek členů na sociální (přátelskou) návštěvu, rhb pomůcku“.
Do vnitřních Směrnic napsat – uvádět v seznamu účastníků, při platbě větší částky (jiné), že není člen o.s. Rosky Brno–město nebo že nemá RS. Netýká se doprovodů ZTP/P.
 
 
 
 
 
Dne 29.11.2012                                                                         Zapsala: Marie Kašparová