Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výkonného výboru - duben 2011

18. 4. 2011

 

Zápis ze schůze výboru ROSKA  Brno – město
 
Datum         12. 4. 2011
Místo            MS centrum Brno Srbská 53
Přítomni      Neplechová, Kašparová, Pišanová, Nováček, Holíková
                     revizor – Blatná, účetní – Durkáčová
Omluveni    Dočekalová, Navrátilová, Šponerová, Medunová, Všetulová
 
Příprava výroční schůze
Jednání v Praze – 13. 4. 2011
Změny ve výboru
Stav dotací na rok 2011
Granty – možnosti
Zpráva o hospodaření za rok 2010
Rekondice v roce 2011
Evidence členů
Evidence na akcích – cvičení, plavání
 
Činnost organizace
Spolupráce Neplechová, Kašparová
Pokladna Medunová, Blatná – zálohy z pokladny
Termíny průběžného účtování – Medunová a účetní Durkáčová
Dohody na rok 2011   – uložit na Srbské
MS centrum Srbská – Neplechová podá zprávu o činnosti
Služby v MS centru Srbská (Neplechová upraví na www stránce):
Pondělí 9:00 – 12:00 Navrátilová
Úterý psycholožka dle domluvy
Středa 9:00 – 12:00 Odehnalová
           12:00 – 15:00 Navrátilová
Čtvrtek Brno venkov (Slámečková, Hradová)
V době nepřítomnosti Jitky Navrátilové nebo Aničky Odehnalové zastupují po vzájemné dohodě Pišanová, Neplechová, Nováček.
Telefon – pevná linka – zařizuje Kašparová s firmou FASTER (poskytovatel internetu) – přijdou namontovat 18. 4. 2011.

 

Úkoly vyplývající z jednotlivých bodů
 
Příprava výroční schůze
 
Neplechová  – zpráva o činnosti za rok 2010
Kašparováplán na rok 2011 – rekondice – termíny, odpovědní vedoucí, další činnost, granty, dotace
 
Neplechová, Pišanová – pozvánky    60 členů pozváno e–mailem, 70 členů pozváno písemně
(do pozvánek napsat všem plán činnosti – rekondice – termíny, cvičení, plavání, arteterapie, hipoterapie, možnosti kursů – práce na počítači, angličtina ….), připomenout členské příspěvky, lékařské potvrzení a další – asi se něco poslalo v obálkách. Pošlete jako přílohu i těm co dostali  pozvánku přes počítače – znovu připomenout termín , ale hlavně základní informace o činnosti
Provedeno – Pišanová 14. 4. 2011
 
Medunovázpráva o hospodaření za rok 2010 – připraví účetní Durkáčová
 
Rozpis příjmů a výdajů                       – pro UNII
Celkový přehled o hospodaření:      – počáteční stav
                                                                – příjmy
                                                                – výdaje
                                                                – konečný stav (pokladna, účet)
 
Rozdílné částky a neproplacené DPP za rok 2010 – zaúčtovat v lednu 2011, odvody daní a rozpis plánu na rok 2011 – připraví  Neplechová, Kašparová, Durkáčová
 
Odehnalová    – evidence členů   výběry členských příspěvků za běžný rok a minulé roky
– platební morálka, doporučuji nevybírat příspěvky dopředu – ti nejvzornější zaplatí za běžný rok až v lednu a ostatní snad zvládnou vždy do června
 
Neplechová – nejbližší rekondice: v červnu připravit zprávu o přípravě – zálohy, akce, doprava atd....
Blatná – revizní zpráva
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Jednání v Praze   – zprávu předloží účastníci Neplechová a Kašparová
– zjistit zda se podává daňové přiznání z darů
– platná Směrnice – mimo jiné zjistit výše odměn přednášky, cvičení –
 
Změny ve výboru
Ze zdravotních důvodů odstupuje dočasně Maria Holíková – děkujeme, přejeme zdraví a brzký návrat. Dle možností zajistí pokračování kursu angličtiny. Navrhnout jaký zájem o další akce – trénování paměti – pomůže se sponzory.
Na uvolněné místo – výbor navrhne účetní Evu Durkáčovou.
 
 
Rekondice v roce 2011
Určit odpovědné vedoucí – odpovídá za včasné vyúčtování – nejpozději do konce následujícího měsíce   už bude mít všechny doklady a hotovosti zaúčtované hospodářka i účetní !!!!!!
Před odjezdem na Srbské vytisknout všechny nutné tiskopisy, seznamy, DPP předpokládané 1. 2, 3, … a další dle potřeby. Dopředu s účetní Durkáčovou předem projednat komu se bude srážet daň a jaká částka je určená k výplatě– vždy odpovídá Neplechová   – vše bude řádně podepsané !!!!
 
Prohlášení k dani na rok 2011 – připraví Durkáčová do června a další dle potřeby
Potvrzení o důchodu donese každý kdo předpokládá DPP – vystaví na Kounicové bez částky důchodu – jen jaký druh důchodu

 

Evidence členů   – úkol do 30. 6. 2011
Neplechová   
– evidence členů v počítači – jméno, adresa , telefon atd....
– rozepsat aktivní členy, dále pod čarou ponechat bývalé členy – třeba se někdy vrátí
Neplechová, Odehnalová, Navrátilová  
– evidence členů – kartičky, přihlášky   – uložit na Srbské včetně lékařských potvrzení ap.
Odehnalová
– aktualizovat seznam členů . platební morálka za posledních 5 let – pod čarou uvádět členy, kteří neplatí více jak 3 roky 2008 –2010.
Postupně je vyzvat ke splnění základní a jediné povinnosti člena – řádně platit členské příspěvky –   pak už jsou jen samé radosti, zábava a zlepšování naší nálady a zdraví
(V evidenci 150 – 170 členů    – dle předběžné zprávy řádně platí polovina   – asi   80 členů !!!!)

 

Evidence na akcích
cvičitelé– předloží seznam, kdo chodí cvičit, úhrady – řádná evidence plateb, uvádět datum odevzdání do pokladny hospodářce Medunové
Neplechovávytiskne potom seznam účastníků a všichni se podepíší – jako u rekondice
Pišanová– stejně vede evidenci na plavání
 
Činnost organizace
vzhledem k závažným problémům v loňském roce způsobené zhoršeným zdravotním stavem předsedkyněNeplechové– to jsou pochopitelné důvody, když pro svoji organizaci pracují sami nemocní, které je nutné jen obdivovat a poděkovat jim za vše co pro nás všechny dělají. Ale je zde nutno připomenout, že všichni víme jak to s naší nemocí je – výkyvy a proto je nutné včas volatSOS , SOS, SOS – opravdu již nemohu – pomozte kdo máte chuť a sílu    –   snad se vždy někdo najde a v rámci svých možností pomůže a organizace nepadne.
S Kamilou bude hlavně spolupracovat  Majka Kašparová– vše společně probrat, popř. Zápisy o schůzkách, vyřízených   záležitostech ap.  –   složky jsou založeny na Srbské.
 
Finanční   hospodaření organizace
hospodářkaMedunovázašle obratem revizorce Blatné – přehled příjmů a výdajů za leden – březen. Během dubna odevzdá účetní Evě všechny doklady, na valné hromadě odevzdají všichni vybrané poplatky a příspěvky do pokladny.
 
Navrhuji,  aby předsedkyně měla u sebe zálohu na drobné výdaje ve výši Kč 2000,–; hospodářka Medunová v hotovosti maximálně Kč 2000 – 3000,– .
Výjimka je před rekondicí – vybírají se zálohy –  vyšší hotovost průběžně ukládat na účet
 
Rekondice bude vždy včas a řádně vyúčtována do konce následujícího měsíce !!!!
Odeslány příslušné zprávy, předány všechny doklady účetní !!!!
 
Finnační zprávu o stavu hotovostí a případných připomínkách včas vždy připraví hospodářka a účetní do konce měsíce za předchozí čtvrtletí.  
Nyní tedy do 30. 4. 2011 musí být řádně zúčtované I. čtvrtletí.
 
Zapsala                                                         Vlasta Blatná