Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výkonného výboru - únor 2014

8. 4. 2014

 

Zápis ze schůze výboru Roska Brno–město dne 5. 2. 2014
 
Přítomni: Neplechová, Odehnalová, Blatná, Kašparová, Dočekalová, Šponerová, za RK Musilová, host Holíková
Omluveni: Pišanová, Durkáčová, Navrátilová
 
Program:
·        Zpráva z jednání VR Unie v Praze (30. 1. 2014, K. Neplechová) a o situaci v Unii
·        Vyúčtování dotací z r. 2013
·        Projednání požadavku na dotace na jednotlivé akce – 2x rekondice 6 dnů, 20 osob, 1x rekondice 3 dny, 20 osob, cvičení 35 týdnů, 20 osob, plavání 30 týdnů, 10 osob. K. Neplechová odešle do Prahy zároveň s výroční zprávou (E. Durkáčová co nejdříve dodat finanční zprávu)
·        V. Blatná oznámila, že M. Orálková je ochotna převzít vedení účetnictví ve spolupráci s V. Blatnou
·        Úprava seznamu členů – A. Odehnalová (evidence členských příspěvků), K. Neplechová (evidence členů), V. Blatná (rozesílání e–mailových zpráv a pozvánek), M. Kašparová (gratulace apod.)
·        Příprava podkladů pro kroniku – vysloveno velké uznání M. Šponerové
·        Plán odborných přednášek na rok 2014 – v březnu L. Spáčil z JmKRZP
·        Dlouhodobý výhledový plán na oslavy 20. výročí vzniku organizace – v r. 2015. Zatím prvotní nápady a návrhy strategie – účastní se M. Holíková
·        Vnitřní směrnice – pevný stornopoplatek z jiných než zdravotních důvodů 10% (lze i zvýšit). Bezpodmínečně nutné před akcí odevzdat lékařské potvrzení. Na rekondicích nevyplácet DPP vedoucímu a cvičiteli, místo toho budou mít hrazený pobyt (praktikují v Rosce Praha)
 
V Brně dne 6. 2. 2014   
zapsala: Kamila Neplechová