Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výkonného výboru - květen 2013

2. 5. 2013

 

 
Zápis ze schůze výboru Roska Brno–město dne 2. 5. 2013
 
Přítomni – členové: Neplechová, Odehnalová, Dočekalová, Pišanová, Navrátilová, Blatná, Šponerová
Omluveni: Kašparová, Durkáčová
 
Program:
Projednání dotací na r. 2013
Probíhá kurz studené kuchyně v MS centru Roska Brno–město
Příprava dalších vzdělávacích kurzů v MS centru Roska Brno
Projednání pravidelného plavání a cvičení
Příprava seminářů  zaměřených na současnou zdravotní osvětu a prevenci
Zhodnocení valné hromady, ustavení výkonného výboru
Úprava seznamu členů
Zapisování prezence účastníků na každé akci
 
Dotace ke dni 2. 5. 2013:
10 000 Kč Brno – střed, 9 000 Kč Brno – Líšeň, 5 000 Kč Brno – Řečkovice, 15 000 Kč Biogen – Idec
Od ledna – do dubna proběhl kurz studené kuchyně, v MS centru Roska Brno–město vedla V. Blatná
Příprava dalších vzdělávacích kurzů v MS centru Roska Brno – kursy práce na PC, úprava fotografií – A. Odehnalová, K. Neplechová
Klub v květnu – 22. 5., Občanský klub Brno–střed, Hybešova 65a, Brno
Příprava a zajišťování plánovaných seminářů – K.Neplechová, M.Kašparová, V.Blatná 
Půjčování RHB pomůcek – pravidelné střídání členů, předání hospodářce poplatků za půjčovné a poplatek za cvičení – J. Dočekalová
Seznam členů upravila a osloví roskaře o potvrzení členství a platbě – V.Blatná, K.Neplechová
K. Neplechová – účast na poradě předsedů 26. 4. 2013 – státní dotace na rok 2013 činí 79 000 Kč
M. Kašparová, J. Dočekalová, M. Velíšková, I. Novotný – cvičitelský kurs Tři studně 29. 4. – 2. 5. 2013
 
Ustavení výkonného výboru Rosky Brno – město:
Předseda                     Kamila Neplechová ……………………………………………………
Místopředseda             Marie Kašparová ………………………………………………………
Hospodář                    Vlasta Blatná …………………………………………………………..
Jednatel                       Anna Odehnalová ………………………………………………………
MS centrum                 Jitka Navrátilová ………………………………………………………..
Vedoucí cvičitelů          Jana Dočekalová ……………………………………………………….
Vedoucí plavání           Kateřina Pišanová ……………………………………………………….
Účetní                          Eva Durkáčová ………………………………………………………….
Kronikář                      Martina Šponerová ………………………………………………………
 
Revizor                        Jarmila Musilová ……………………………………………………….
 
V Brně dne 2. 5. 2013   
zapsala: Kamila Neplechová