Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výkonného výboru - březen 2013

19. 3. 2013

 

 
Zápis ze schůze výboru Roska Brno–město dne 1. 3. 2013
 
Přítomni – členové: Kašparová, Neplechová, Odehnalová, Dočekalová, , Pišanová, Musilová, Navrátilová, Blatná
Omluveni: Durkáčová
 
Program:
Projednání dotací na r. 2013
Připsání dlužné částky od Unie Roska v ČR z fundraisingu
Zpráva o  kontrole ÚMČ Řečkovice
Probíhá kurz studené kuchyně v MS centru Roska Brno–město
Odstoupení Rosky Brno–venkov ze služeb na Srbské
Doplnění Vnitřní směrnice – doprava účastníků
Příprava dalších vzdělávacích kurzů v MS centru Roska Brno
Klubové setkávání na jiném místě a přednáška v klubu 13.3.2013
Projednání pravidelného plavání a cvičení
Připomínka ke kronice
Příprava seminářů  zaměřených na současnou zdravotní osvětu a prevenci
Příprava valné hromady
Půjčování RHB pomůcek a přístrojů
Úprava seznamu členů
Domluva na generální úklid v MS centru
Zapisování prezence účastníků na každé akci
 
První dotace – připsání na bakovní.účet č.234027599/0300 10 000 Kč, nájem Srbská 53 – V. Blatná
Výtěžek z fundraisingu dne 12.2.2013 na b.ú. 6 000 Kč – Jak mi ereska změnila život –R.Keršnerová
Se zápisem  kontroly z MČ Řečkovice seznámila výbor – K.Neplechová 
Od ledna– do března probíhá kurz studené kuchyně, v MS centru Roska Brno–město vede V. Blatná
Provozovna MS centra Roska – od 7.3.2013 již nebudou služby z Rosky Brno–venkov.
Odstěhování svého materiálu a s podpisem předání klíčů od L. Slámečkové, H. Hradové
Doplnění Vnitřní směrnice – doprava roskařů – účastníků na rekondice
Příprava dalších vzdělávacích kurzů v MS centru Roska Brno
Klub na novém místě – 2. středu, Občanský klub Brno–střed, Hybešova 65a, Brno
Zajištění přednášky v klubu 13.3.2013 – PhDr. Leoš Spáčil, sociální změny
Plavání se bude stále konat v ZSŠ Merhautova15, plavenky – K.Pišanová
Připomínka kronikářky, včasné dodání fotek a článků na zpracování – M.Šponerová 
Příprava a zajišťování plánovaných seminářů – K.Neplechová, M.Kašparová, V.Blatná 
Příprava valné hromady – pozvánky, maily a poštou, úprava seznamu členů, prezence, občerstvení, prodej knížek aj. zajištění místnosti, přednášek odborných lékařů.
Půjčování RHB pomůcek – pravidelné střídání členů, předání hospodářce poplatků za půjčovné a poplatek za cvičení – J. Dočekalová
Seznam členů upravila a osloví roskaře o potvrzení členství a platbě – V.Blatná, K.Neplechová
Generální úklid v MS centru a materiály v kanceláři provedly – V.Blatná, M.Kašparová
Schválení a dodržování zápisů a prezencí na všechny akce – K.Neplechová
 
V Brně dne 5. 3. 2013                                        zapsala: Marie Kašparová, v.v.