Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze VV 15. 7. 2015

27. 7. 2015

                                                                Zápis

                       ze schůzky výkonného výboru Rosky Brno–město  dne 15. července 2015

 

Přítomni: Neplechová, Kašparová, Blatná, Dočekalová, Pišanová, Šponerová

Hosté: Orálková – účetní, Herman – člen, Vybíral – bývalý člen

Omluveni: Holíková, Odehnalová, Navrátilová   

 

 1. Práce výboru – výkonný výbor bude nadále pracovat ve stejném složení. Ze zdravotních důvodů chtěla odstoupit předsedkyně Neplechová. Nadále má podporu celého výboru i podstatné většiny členů – rozhodla se nadále ve funkci zůstat.

 2. Plán činnosti na rok 2015 – zůstává beze změny, pokračujeme dle původního plánu, rozpis akcí bývá průběžně aktuálně upřesňován na klubovém setkání a na stránkách naší organizace. V nejbližší době nás čeká:

 • 18. 7. 2015 letní sportovně společenské setkání v Bosonohách a setkání s týmem Překonej sám sebe na Malinovského náměstí a v MS centru na Srbské.
 • 19.7.2015 společně s Roskou Jihlava zájezd letecké muzeum Vyškov a ZOO Zlín
 • 31.7. – 2.8.2015 Parkinsoniáda Dubňany u Hodonína
 • Klubové setkání mimořádně 3.středa 19. 8. 2015  – příprava rekondice Zubří
 • V září rekondice Zubří
 1. Domluvit zahájení cvičení na Hybešové, plavání na Merhautové, plavenky Kraví Hora, pokračování rukodělek se STP, zjistit zájem o cvičení na židlích, pokračuje kurs angličtiny, asi od října kurs paměti atd. Činnost je bohatá, každý si dle zájmu a dle možností vybere – další akce budou upřesněny.
 2. Herman – výsledek dražby. Byl to první pokus. Přestože na stránkách je prezentováno, že výnos bude ve prospěch Rosky, navrhl, že by si ponechal 80% a jen 20% a navýšení předá Rosce. V tomto případě s tím výbor souhlasí. Zjistíme, jak to chodí jinde s charitativní dražbou, aby veškeré finance mohly být předány organizaci, v tomto případě Rosce, jak je uvedeno na stránkách.  Takto měla v úmyslu předat  do dražby obrázky i Mirka Musilová a další, něco jsme dali do tomboly na koncertě, když se zatím výstava či dražba nedomluvila.  Další způsob dražby upřesníme později.  Ondra má možnost domluvit další dárce.
 3. Herman – má dále možnost navázání spolupráce s Nadací HUGS – zjistí podmínky a projednáme příště
 4. Vybíral – reklama Adsense – zatím není nastaveno další vyúčtování a předávání plateb, žádá někoho z výboru, aby se toho ujal.
 5. Výbor souhlasí, aby se tam Neplechová přihlásila a zjistila, jak to bude pokračovat, jak to bude s fakturou, kterou případně vystaví Orálková, kdy dojdou peníze, atd. Orálková – vysvětlila další postup při vyúčtování., nejednotnost výkladu předpisů.
 6. Výbor souhlasí, aby naše účetní Orálková účtovala  až  po příchodu plateb – budou chodit asi nepravidelně dle výše platby, přestože bychom měli podávat souhrnné hlášení a přiznání k DPH měsíčně. Protože neznáme přesnou částku (Adsense může neuznat některé prokliky a sníží platbu). Ale i to je 1 z možností.
 7. Výbor rozhodl, že vyzkoušíme do konce roku a podle přínosu pro Rosku se rozhodneme, zda budeme pokračovat příští rok, předběžně zjistit  jaké jsou možnosti a termíny k odhlášení, pokud bychom pokračovat nechtěli. (Pokud nebude problém, každá koruna je dobrá). Případné přijaté platby účtovat zatím na samostatné středisko, jejich využití se rozhodne při přípravě plánu činnosti a rozpočtu na příští rok, popř. v dalších letech.
 8. Vybíral – zatím vystoupil z Rosky, má v plánu založit novou neziskovou organizaci, popř. vybudovat v Brně Rehabilitační centrum. Požádal, zda by předpokládaný výnos 2700,–Kč mohla Roska věnovat této nové organizaci. Pokud tato organizace bude založena, výbor souhlasí, aby tato částka (až ji dostaneme na účet) jim byla ve formě daru věnována, vzhledem k tomu, že Vybíral měl nápad toto založit (i když bez vědomí výboru) a hlavní měrou přispěl k získání těchto peněz. Ale další spoustu práce s tím mají Neplechová a Orálková. Výbor bere na vědomí jejich plány, ale ani z finančních, ani personálních možností se přímo na zřizování a činnosti centra  Roska Brno–město nebude podílet.  Spolupráci se určitě v budoucnosti bránit nebudeme.